2020-2021 Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1)
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) (Almanca Eğitim Veren Lise Mezunları)
Yurt İçi Kurumlararası Yatay Geçiş
Yurt İçi Kurumlararası Yatay Geçiş (Almanca Eğitim Veren Lise Mezunları)
Yurt Dışı Kurumlararası Yatay Geçiş
Yurt Dışı Kurumlararası Yatay Geçiş (Almanca Eğitim Veren Lise Mezunları)
Kurum İçi Yatay Geçiş


KAYIT TAKVİMİ:

 Kayıt Tarihleri:

 08 – 10 Eylül 2020

 
YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

Yatay geçiş ile Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 08-10 Eylül 2020 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemleri için takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde Öğrenci işleri Daire Başkanlığına adayın şahsen ya da kanuni temsilcisinin başvurması gerekmektedir. Adaylar, takvimde belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Asıl adayların kayıt yapmaması halinde 11 Eylül 2020 tarihinde yedek adaylar için duyuru yayınlanacak olup 14-15 Eylül 2020 tarihlerinde boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır.
 
Kayıt Adresi
Türk-Alman Üniversitesi
Öğrenci İşleri Kayıt Bürosu – Rektörlük Binası Zemin Kat
Şahinkaya Cad. 106-34820 Beykoz / İSTANBUL
 
Yurt İçi Yatay Geçiş Kayıt Belgeleri
 1. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 2. Lise diploması (Almanca Eğitim Veren Liseler kontenjanı kapsamında başvuracaklar için belgenin aslı görüldükten sonra fotokopisi ile kayıt yapılacaktır.)
 3. Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi,
 4. Disiplin cezası almadığını gösteren resmi belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez),
 5. Adayın kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
 6. Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait Merkezi Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
 7. Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen hazırlık sınıfı muafiyeti sağlayan uluslararası dil belgesi,
 8. Ek madde 1 kapsamında yatay geçiş yapacak adaylar için daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösterir onaylı belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez),
 9. Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren onaylı belge,
 10. Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın öğretim planı ve ders içerikleri,
 11. Kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair resmi yazı,
 12. İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yapılacak başvurular için, öğrencinin tamamladığı sınıfta yapılan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Sıralamasında İlk % 10’a girdiğini gösteren belge,
 13. Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.
 
 
Yurt Dışı Yatay Geçiş Kayıt Belgeleri
 1. Nüfus cüzdanı/pasaport aslı ve fotokopisi
 2. Lise diploması
 3. Liseyi yurt dışında tamamlamış adaylar için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerden alınmış “Lise Denklik Belgesi”
 4. Öğrencilerin yurt dışında öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun ve öğrenim gördüğü programın başvuru tarihinde lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir belge
 5. Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi
 6. Disiplin cezası almadığını gösteren resmi belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez)
 7. Öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ilişkin ÖSYM / YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Puanlarını gösteren sonuç belgesi veya  muadil belge:
  • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  • ACT (Minimum 21 puan)
  • Abitur (En az 4 puan)
  • Fransız Bakaloryası (Diploma notu en az 12)
  • GCE A Level Sertifikası (En az 2 ders)
  • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) (En az 28 puan)
  • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) (En çok 2 puan)
  • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) (En az 70)
 8. Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın öğretim planı ve ders içerikleri,
 9. Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren onaylı belge
 10. Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.
 11. Üniversitemiz Senatosu tarafından  kabul edilen uluslararası Almanca dil belgesi
 12. Öğretim dili %30 Almanca olan programlara (Hukuk Fakültesi ile Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)  başvuran yabancı uyruklu adaylar için B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını gösterir belge
 13. Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times  Higher  Education  World  University  Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer alan üniversitelerin programlarından yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için;
  • Yurtdışındaki üniversiteye kabulünde kullanılan belge
  • Kayıtlı olduğu üniversitenin dünya sıralamasında ilk 1000’de yer aldığına dair belge

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt belgelerinin Türkçe dışında bir dilde olması halinde belgelerin,  yeminli tercüman tarafından Türkçe çevirisini kayıt esnasında ibraz etmesi gerekmektedir.