İş Akışları

İş Akışları

  • Arş. Gör. Görev Süresi Uzatılması
  • Ek Ders Ödemesi
  • Mazeret Sınav İşlemleri
  • Öğrenci Staj İşlemleri
  • Öğretim Üyesi Yurtdışı Görevlendirme
  • Öğretim Üyesi Yurtiçi Görevlendirme
  • Personel Maaş İşlemleri
  • Sınav Not İtirazı İşlemleri
  • Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri