Dilekçeler

Öğrenci Dilekçe Örnekleri:

Genel Dilekçe

* Mazeretli kayıt yenileme başvurusu için genel dilekçe formunu kullanınız.

Mazeret Sınavi İşlemleri İş Akış Süreci

Mazeret Sınavı Talep Dilekçesi​​​​
Çakışan Dersler için Mazeret Sınavı Talep Dilekçesi
Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi
Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi
Sınav Not İtirazı İşlemleri İş Akış Süreci

Sınav Kağıdı İncelenmesi Talep DilekçesiLisans Bitirme Çalışması Başvuru Formu

Lisans Bitirme Çalışması Teslim Formu


Akademik/İdari Personel Dilekçe Örnekleri:

Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Talep Dilekçesi

Lisans Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu