Hakkımızda

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans kategorilerinde sunduğu özgün bölüm ve programlarla, öğrencilerine modern teknolojileri öğrenme, uygulama ve araştırma yapma imkanlarını veren önemli bir birimdir.

Başarısı yüksek olan öğrencilerin, programın paydaşı olan Alman üniversitelerinde bir süre öğrenim görmesi, programın yapıtaşlarından birisidir. Mali imkanlar ölçüsünde bu öğrencilere burs verilmesi düşünülmektedir.

TAÜ öğrencilerine daha öğrenim esnasında Türk ve Alman firmalarında teknik projelere katılma ve staj yapma ve bu sayede hem pratik bilgilerini arttırma hem de 'soft-skill' tabir edilen ve salt bilgi birikiminin dışındaki sosyal ve sorumlu davranış becerilerini elde etmelerinin yolu açılmaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarında araştırmalarını High-Tech konularında çalışan Türk ve Alman sanayi firmalarında ve araştırma kuruluşlarında yapabilme fırsatları, TAÜ öğrencilerinin önemli avantajları arasında olacaktır.